De Professionals

Kalm en vriendelijk doen

Livelo Zorgpersoneel heeft een duidelijke visie over de inhoud van kwalitatief goede zorg. In deze visie staat de cliënt centraal en niet zijn gedrag. Wij gaan uit van gelijkwaardigheid en ondersteunen mensen de regie uit te voeren over hun eigen leven. Dit houdt in dat wij altijd kijken naar de mogelijkheden van de cliënt. We zoeken naar de vraag die schuilt gaat achter het gedrag van de cliënt zonder dat gedrag te veroordelen.  Op deze manier laten de zorgprofessionals van Livelo Zorgpersoneel zien hoe begeleiden kan zonder te beheersen, want juist door de vraag te zien kan er gezocht worden naar oplossingen waardoor het gedrag van een cliënt uiteindelijk veranderd.

‘Op een afdeling zegt een vaste begeleider met een vragende blik: ”En jullie blijven altijd zo correct.” Hij doelt op de contactmomenten met een cliënt die luidruchtig grensoverschrijdend gedrag laat horen. De begeleider vraagt zich af hoe we dat ‘kalm en vriendelijk doen’ volhouden terwijl de cliënt juist helemaal niet vriendelijk doet. Volgens het uitgangspunt van Livelo Zorgpersoneel is echter niemand gemeen of onaardig voor de lol, daar zit altijd iets achter. Door naar de vraag achter het gedrag te zoeken kun je objectief en dus kalm en vriendelijk blijven.’

Open en eerlijk

Livelo Zorgpersoneel werkt vanuit het beginsel ‘schouder aan schouder’. Wij bieden collega’s die gelijkwaardig meewerken en afstemming zoeken met de vaste medewerkers van een afdeling.  De zorgprofessionals van Livelo Zorgpersoneel zijn niet op zoek naar persoonlijke successen en kennen hun eigen grenzen en valkuilen. Door daar eerlijk over te zijn, zijn we makkelijk in de omgang. Samen met het vaste team werken we vanuit rust en veiligheid waardoor er vertrouwen ontstaat en zich mogelijkheden aanbieden tot nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Jarenlange ervaring sterkt onze overtuiging dat dit echt werkt. Tijdens het begeleiden, opleiden en coachen leggen wij de nadruk op het verhogen of het terugbrengen van het plezier in het werken met bijzondere mensen.

 

Deskundig en ondernemend

Livelo Zorgpersoneel biedt zorgprofessionals met ruime ervaring en kennis van zaken. Zij kunnen risico’s inschatten, zijn besluitvaardig op cruciale momenten en kunnen hun handelen inhoudelijk verantwoorden. Wanneer onze zorgprofessionals op een afdeling starten doen zij dit met een open vizier. Bestaande afspraken en begeleidingrichtlijnen worden nageleefd. We werken samen en zoeken afstemming op de afdeling.

Voorbeeldfunctie

De begeleiders en zorgverleners van Livelo Zorgpersoneel hebben een voorbeeldfunctie en zullen het vaste team feedback geven. Daarbij staan zij ook open voor feedback van de vaste begeleiders en zorgverleners. Verbeteringen die ontstaan vanuit een gemeenschappelijk draagvlak zijn constructief en een lang leven beschoren. Bij het vinden van oplossingen zoeken we aansluiting op de reeds bestaande kwaliteiten en zullen door middel van het delen van ervaringen en het uitwisselen van kennis een start maken tot verandering en groei. Ook naar de cliënt toe hebben de begeleiders en zorgverleners van Livelo Zorgpersoneel een open en positieve houding en kijken zij vooral naar wat iemand wel kan.

‘Een cliënt met een stoornis in het autistisch spectrum heeft ‘lunchen’ als onderdeel op zijn dagprogramma staan. De cliënt loopt met een begeleider van Livelo Zorgpersoneel mee naar de woonkamer, waar hij wordt geconfronteerd met een andere begeleider die de was staat te vouwen aan de eettafel. Hierdoor raakt de cliënt in de war en gooit de eettafel omver. In plaats van boos op hem te worden en negatieve consequenties aan zijn gedrag te hangen, begrijpen de begeleiders dat ze zijn situatie niet helder genoeg hebben neergezet. Ze herstellen dit door de tafel te dekken en geven de cliënt de ruimte om te herstellen. Daarna maken zij op een positieve manier contact met de cliënt en kunnen beginnen met de lunch. In plaats van de cliënt iets kwalijk te nemen kijken de begeleiders eerst naar hun eigen gedrag en naar de omgeving.’

 

Ondernemend

De kracht van Livelo Zorgpersoneel ligt in het feit dat onze zorgverleners stuk voor stuk ondernemers zijn waardoor onze opdrachtgevers te maken krijgen met gemotiveerde mensen die zich bewust zijn van hun eigen kwaliteiten en verantwoordelijkheden. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en werken vraaggericht.  Livelo Zorgpersoneel neemt deel aan overleggen rondom cliënten met probleemgedrag en zoekt daarin samen met onze opdrachtgever naar oplossingen. Wanneer er een vraag komt waaraan wij niet kunnen voldoen, zullen wij dat altijd eerlijk zeggen. Ook zelfreflectie behoort tot een kracht van ons ondernemerschap.