Onze ervaringen

Sinds 2000 verbonden met zorg en welzijn van mensen in de zorgsector. Opgericht vanuit het werkveld door zorgverleners voor zorgverleners. De doelstelling binnen Livelo op het oplossen van personele vraagstukken in de zorgsector. Dit doet Livelo door het leveren van zorgprofessionals, ZZP′ers, interim managers en door middel van het geven van coaching en training. 

jarenlange ervaring in de zorg heeft ons pragmatisch gemaakt in het inzetten van personeel. We hebben tijdens ons werk bij diverse instellingen in de zorgsector veel mogen ervaren en geleerd van elkaars expertises, onder andere in de geestelijke gezondheidzorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg,opvangcentra′s, justitiële inrichtingen, we hebben op veel plekken een kijkje in de keuken kunnen werpen. waarbij het erkenen van elkaars deskundigheid en het benutten van verschillen. Centraal stond het delen van kennis, gestructureerd samenwerken en het versterken van elkaar.Dit zorgde voor een prettige samenwerking met onze opdrachtgevers en cliënten,met als uitgangspunt de zelfredzaamheid te bevorderen en de levenskwaliteit voor cliënten zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Wat opviel is dat de etnische culturele en sociale achtergrond vaak niet mee wordt genomen in de behandeling van de cliënt. Op veel groepen en woonvoorzieningen waar we hebben gewerkt, stond de cliënt niet altijd centraal. Om de juiste zorg te bieden is het essentieel dat degene die zorg behoeft, centraal staat. We zagen veel eenrichtingsverkeer,onbegrip,agressie in de zorg. de dialoog werd niet vaak aangegaan met de cliënt uit angst voor agressie en handelingsverlegenheid. de cliënt werd hierdoor te vaak op kamer gezet of ontlopen hierdoor kwam het contact maken moeizaam opgang om een vertrouwens band op te bouwen. Er werd minder gekeken naar wat de cliënt kan. De behoefte van de individu en het monitoren ervan werd in onze optiek niet voldoende belicht. diversiteit op de werkvloer speelt hier een enorme rol in. Bij Livelo bent u verzekerd van diversiteit op de werkvloer. Zorgprofessionals waar je op aan kunt. Zij hebben een open en positieve houding naar de cliënten toe en kijken vooral wat een cliënt wel kan. want samen leven is samendurven en doen. Daarbij hebben wij één uitgangspunt: Wat kan er allemaal wél?

Tijd voor verandering. Tijd voor iets verfrissent, iets nieuws. Met jaren werkervaring en expertise , besloten wij in 2008 Empowerment op te richten. In beginsel richtten we ons voornamelijk op complexe cliënten die  1op1 en 2op1 begeleiding en crises ambulante hulpverlening in de sector Zorg & Welzijn. We zagen het als ons doel om in te spelen op de behoeften van het individu, de zorgvraag en hulpvraag moesten optimaal op elkaar worden afgestemd. met inzetbaar professionals die onvoorwaardelijk met passie van mens tot mens zorg bieden.

Ons werk bij verschillende instellingen, en de oprichting van Empowerment hebben ons geleerd hoe het inzetten van personeel bijdraagt aan het welzijn van cliënten. Empowerment groeide, en breide uit naar groepswerk bij zorginstellingen. Het niveau is nóg beter geworden. Dat is voor ons reden geweest om een nieuwe naam en logo aan te nemen. Wij zijn nu Livelo zorg personeel waar kwaliteit en passie elkaar ontmoeten.

Sluit je aan!