Geestelijke Gezondheidszorg /psychiatrie

Geestelijke gezondheidszorg /psychiatrie

Heeft u in de geestelijke gezondheidszorg veilig zorg begeleiders nodig? Een half miljoen Nederlanders klopt jaarlijks aan bij een instelling voor geestelijke gezondheid. De behoefte aan geestelijke gezondheidszorg groeit dus, en daarmee groeit ook de vraag naar professionals in dit werkgebied. Die kunnen wij u bieden: Overspannenheid, depressiviteit, agressiviteit, schizofrenie enz. Wij bieden professionals die weten hoe ze hiermee met tact om moeten gaan. Professionals die zich realiseren dat het om een kwetsbare en soms onvoorspelbare groep gaat. Dat nemen zij ook mee in de manier waarop zij uw cliënten benaderen.

Geestelijke gezondheidszorg | Uitzendbureau livelo
Forensische ambulante zorg | Uitzendbureau livelo

Forensische ambulante zorg

Livelo Zorgpersoneel biedt ambulante zorg aan forensische cliënten met een verslavings-, psychiatrische- en/of een persoonlijkheidsproblematiek. Dit kan samen gaan met een (lichte) verstandelijke beperking. Cliënten lopen kans om in aanraking te komen (of zijn reeds in aanraking geweest) met politie en justitie, wegens strafbare feiten.

De essentie van de zorg van Livelo Zorgpersoneel is: de kans dat de cliënt wederom een delict zal plegen. Wij brengen deze zo ver mogelijk terug tot een minimum. Dit door middel van het verhogen van de zelfbeheersing en de zelfredzaamheid van de cliënt.

De specialisaties van Livelo Zorgpersoneel zijn:

  • SGLVG: Sterke Gedragsstoornis met Licht Verstandelijk Gehandicapt
  • Verslavings- en psychiatrische problematiek in combinatie met (ernstige) sociale en maatschappelijke problemen

Omdat Livelo Zorgpersoneel een groot zorgaanbod heeft, is er nagenoeg voor iedere aanmelding een professional op maat.

Indicatie forensische zorg

Cliënten met een strafrechtelijke titel en waarbij sprake is van een psychiatrische stoornis. Een (licht) verstandelijke beperking, verslavings- en/of persoonlijkheidsproblematiek kunnen terecht bij Livelo Zorgpersoneel. Zowel voor cliënten die gemotiveerd zijn als cliënten die (veel) minder gemotiveerd zijn. Hiervoor heeft Livelo Zorgperoneel een geschikt zorgaanbod.

Voortgang van zorg

Wanneer de forensische zorg is afgerond kan er voor gekozen worden om de cliënt door te laten stromen naar het reguliere zorgaanbod. De cliënt kan hierbij de persoonlijke begeleider(s) behouden, wat betekent dat dit proces vloeiend zal verlopen.

Samenwerken met Livelo

Wilt u samenwerken met de beste professionals?
×

Stuur ons een bericht

Heeft u vragen of opmerkingen? chat dan met één van onze medewerkers.

× Vragen of afspraak maken?