Ik zoek zorg personeel

Ik zoek personeel voor mijn organisatie?

Ik zoek professioneel personeel voor in de zorg? Onze mensen zijn flexibel inzetbaar binnen verschillende doelgroepen in de zorgsector. Voor iedere Opdrachtgever verzorgen wij een oplossing op maat. Wij sluiten naadloos aan de behoefte en de visie van de instellingen. Wij houden van eerlijkheid en transparantie. Met oprechte aandacht voor de mensen kijken wij hoe we alle belangen kunnen behartigen. Wij bieden geen kant en klare oplossingen, maar hebben wel een sterke wil om samen op zoek te gaan naar de perfecte match: de zorg medewerkers met precies die competenties en ervaring die uw nodig heeft. Zorgtalenten die met veel plezier voor u aan de slag gaan, naar gelang uw organisatie hen nodig heeft. Wij garanderen onze opdrachtgevers optimale kwaliteit. Wij zorgen er voor dat de kwaliteit van zorg hoog blijft en de continuïteit gewaarborgd. Opdrachtgevers kunnen bij ons terecht voor flexkrachten, detachering, payrolling en maatwerk. Livelo regelt flexibel personeel met de mogelijkheid tot variërende contracten van kortdurend tot langere periodes, en dekt uw werkgeversrisico’s af. Middels onze strenge werving- en selectieprocedure garanderen wij u kwalitatief en competent de juiste zorgprofessionals op de juiste plek. Om onze kwaliteit te waarborgen zijn wij ABU en NEN 4400 gecertificeerd.

Waarom kiezen voor Livelo Zorgpersoneel

Gecertificeerd en Betrouwbaar. Wij zijn NEN-4400 en hebben het keurmerk van SNA (www.stichtingnormeringarbeid.nl), het keurmerk voor betrouwbaarheid. We hebben het vertrouwen van en werken samen met veel zorgorganisaties in Nederland. Tevens zijn we ABU gecertificeerd. Wij voldoen hiermee aan de hoogste kwaliteitseisen! “U bent verzekerd van een betrouwbare partner"

Werken in de zorg | Ik zoek personeel - Uitzendbureau Livelo

Onze diensten

Uitzendkrachten

Samen met onze ad-hoc poule zorgen we altijd voor een maximale flexibiliteit, zodat de continuïteit van zorg 24/7 gewaarborgt blijft. Livelo Zorg Personeel gelooft dat iedereen een talent heeft. Een baan vinden waar jij je talent nog verder kan ontwikkelen kan best lastig zijn. Ook voor werkgevers is het lastig om de juiste medewerker te vinden. Wij gaan op zoek naar de beste match! Ons uitgangspunt is een optimale dienstverlening aan onze opdrachtgevers en goed werkgeverschap voor onze uitzendkrachten. Flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons voorop. Zoek jij werk of ben je juist op zoek naar zorg personeel? Bij Livelo Zorg Personeel ben je aan het juiste adres! Ontdek de voordelen van onze samenwerking.

Detachering

Bij detachering of projecten vinden we de geschikte vaste medewerkers gelang u dat wel voor uw bedrijf. Wij kunnen er wel makkelijk over doen, maar dat doen we natuurlijk niet. Wij weten als geen ander dat zorgpersoneel met specifieke kwaliteiten schaars is. Dankzij onze uitgebreid netwerk kunnen we putten uit een groot bestand en u toch van dienst zijn! Zowel op uitvoerend als op aansturend gebied. Detachering garandeert voor een langere periode meer stabiliteit,continuïteit en zekerheid op de werkvloer.

Payroll

Heb je personeel nodig, maar wil je ze nog geen contract aanbieden? Of heb je geen trek in de bijkomende administratieve lasten? Dan is payroll een optie. Wij zorgen voor personeels- en loonadministratie én het bijhouden van cao-, wet- en regelgeving op het gebied van arbeid. Daarnaast nemen wij de werkgeversrisico’s op ons. Kortom: met jouw personeel op onze loonlijst bieden wij jou als ondernemer zorgeloos ondernemerschap.

Maatwerk

Aan maatwerk is zeker behoefte binnen de zorg en welzijn sector. Het werk afstemmen op de behoefte van de cliënt is de basis van goede zorg. Er is echter ook een andere betekenis, die aan maatwerk gegeven kan worden: maatwerk = vakwerk. Zorg voor mensen kent vele aspecten. Respect, leven, wonen en individuele beleving zijn er een paar van. Een specifieke groep mensen heeft daarbij ook te maken met beperkingen, ziekte, lijden en soms de naderende dood. Dan heb je vakmensen nodig. Vakmensen die samen en in overleg met de cliënt of diens naasten, en rekening houdend met het welzijn en welbevinden van de cliënt tot een plan komen. Een vakkundig plan. Een plan gericht op herstel van functies, stabilisatie, vermindering van de ziekte of een goede begeleiding naar de dood. In ieder geval altijd een plan, dat rekening houdt met de comorbiditeit van deze kwetsbare mensen. Maatwerk = vakwerk

Personeel nodig? Wij leveren zorgprofessionals

Tijdelijk of vast zorgpersoneel? In ieder geval wil je talent dat jouw organisatie naar een hoger niveau tilt. Uitzendbureau Livelo helpt je het juiste personeel te vinden. We werken graag mee aan een gezond en succesvol zorgveld. Iedere dag samen aan de slag om het zorgklimaat naar een hoger niveau te tillen. Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Zorgvelden

Ouderenzorg

Dit is zorg voor oudere mensen met gezondheidsproblemen. Sommige mensen krijgen in de loop van hun leven klachten of aandoeningen. Bij ouderen gaat het vaak om meer problemen tegelijk. Bijvoorbeeld: geheugenverlies, hartproblemen, COPD, somberheid, eenzaamheid, diabetes, slecht zien, duizeligheid of moeilijk lopen. Deze klachten maken het dagelijks leven moeilijker. Daarom is goede zorg en steun nodig. Het doel van ouderenzorg is mensen te ondersteunen bij het ouder worden. Dit kan met de juiste hulp en voorzieningen. Deze ondersteuning helpt ouderen zelfstandig te leven in een vertrouwde omgeving. Ook kan deze zorg de naaste (partner) ontlasten. Onze professionals staan met aandacht voor hun levensvragen en zorgen er voor dat ze optimaal samenwerken om de kwaliteit van ouderenzorg te verbeteren.

Gehandicaptenzorg

Binnen de gehandicaptenzorg werk je met verschillende doelgroepen, van mensen met lichte beperking die begeleidt en licht ondersteund worden en mensen met meervoudig beperkingen die intensief begeleidt en verzorgt worden. Geen dag is het zelfde! Samen met je collega's zorg je voor een optimale dag indeling op de woning en/of op de dagbesteding.

Jeugdzorg

Samen met je collega's ervoor zorgen dat kinderen en jeugdigen in een veilig stabiele omgeving opgroeien. In de jeugdzorg heb je open en gesloten settings. Er wordt pedagogisch met aandacht aan de competenties van deze kwetsbare kinderen gewerkt. Elke kind verdient het om te groeien in zijn zelfredzaamheid en sociale-praktisch vaardigheden.

Verslavingszorg

Verslavingszorg helpt mensen met chronisch misbruik van middelen.Verschillende soorten verslaving hebben vele diverse gevolgen en vereisen ieder hun eigen behandeling. Bij alle verslavingen, zowel drugs als gedragsverslavingen, is het belangrijk dat de verslaving in een vroeg stadium wordt herkend. De eerste symptomen worden vaak opgemerkt door de naaste omgeving. Als er een vermoeden is van een verslaving, is het verstandig om hulp in te schakelen. De huisarts of zelfhulpgroepen kunnen oplossingen bieden.

GGZ

De meeste mensen hebben een goede mentale gezondheid en vinden dat vanzelfsprekend. Toch komt één op de vier mensen jaarlijks met psychische klachten naar de huisarts, waarna ze mogelijk in contact komen met een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Problemen kunnen te maken hebben met de levensontwikkeling of de persoonlijke levensomstandigheden. Maar ook puur lichamelijke factoren of verslavingen zijn van invloed op de menselijke geest. Daarnaast vallen onder de GGZ nog twee specialistische vormen van zorg. Verslavingszorg: verslavingsproblemen bestaan uit het gebruik en misbruik van -en de verslaving aan- nicotine, alcohol, drugs, slaap- en kalmeringsmiddelen en gokken. Forensische zorg: is bedoeld voor mensen met een psychische of psychiatrische stoornis die een strafbaar feit hebben gepleegd en bij wie het risico hoog is dat zij opnieuw een strafbaar feit gaan plegen. Onverwacht en onregelmatig In de GGZ werken betekent ook dat je niet vreemd moet opkijken van onverwachte en soms spannende situaties waarbij mensen zichzelf of anderen psychisch of lichamelijk leed berokkenen. Als je in een hulpverlenende functie werkt, ben je natuurlijk getraind om daarmee om te gaan. Vanzelfsprekend komen er ook leuke onverwachte situaties voor, zoals iemand die spontaan voor je zingt.

VVT

Onder de VVT-Sector vallen Verpleeghuizen,Verzorgingshuizen, en Thuiszorgorganisaties. Veel cliënten in deze instellingen hebben meerdere gezondheids-probemen en worden verzorgt door verschillende zorgverleners, van een specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegster of een helpende. Die volgens de behandel plan nauw samen werken. Zodat optimale zorg gewaarborgt wordt aan onze ouderen. Met de mensen van ons heb je altijd extra handen aan het bed staan. Wij zorgen dat de continuïteit en kwaliteit van zorg gegarandeerd blijft.

Complexe zorg

Complexe zorg vraagt om professionels met expertise. Er zijn voldoende bewezen therapieën en methoden die werken. Alleen wat voor de een werkt hoeft voor de ander niet zo te zijn. Ieder persoon is uniek, met een eigen achtergrond en ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om dit terug te zien in de hulpverlening. Complexe zorg vraagt om flexibiliteit en oog voor de persoon zelf, zodat zijn of haar ontwikkeling groeit.

Professionals

Wij als professionals weten wat een professioneel nodig heeft! De doorlopende professionalisering van medewerkers vormt voor ons organisatie de beslissende factor voor succes: in de sterk veranderende zorg-maatschappij zijn goed opgeleide, breed inzetbare en zichzelf ontplooiende medewerkers essentieel. Met onze kennis en expertise motiveren we professionals bij het vormgeven van continue professionalisering, passend bij de ambities en de koers die zij wensen. IInvesteren in professionalisering omdat vakmanschap en kwaliteit áltijd belangrijk zijn Voor een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen, is het belang van sterk zorgpersoneel groot. Het bijhouden van vakmanschap en voortdurend inspelen op nieuwe ontwikkelingen zijn belangrijke voorwaarden om de kwaliteit van zorg personeel op een hoog niveau te houden. De kwaliteit van de professional bepaalt immers de kwaliteit van de dienstverlening die hij of zij biedt.

Ik zoek personeel: Samenwerken met Livelo

Ik ben op zoek naar gespecialiseerd personeel voor mijn organisatie? Bent u een opdrachtgever en heeft u direct personeel nodig? Livelo staat 24/7 voor u klaar en helpen u meteen. Neem vrijblijvend contact op en bel naar 0640104460 (24/7 bereikbaar),
Mail ons of vraag een offerte aan. Zorgprofessionals voor elke doelgroep binnen de zorg.

    Ik zoek personeel | Werken in de zorg - Uitzendbureau Livelo
    ×

    Stuur ons een bericht

    Heeft u vragen of opmerkingen? chat dan met één van onze medewerkers.

    × Vragen of afspraak maken?