Onze ervaringen

Onze ervaringen

 
Uitzendbureau Livelo zorg personeel is sinds 2000 verbonden met zorg en welzijn van mensen in de zorgsector. Opgericht  door zorgverleners voor zorgverleners met de focus op het inzetten van kwalitatief hoogwaardig personeel in de zorgsector. De verschillende zorgproffesionals die wij in ons bestand hebben, weten snel hun weg te vinden binnen verschillende doelgroepen. Onze ervaren mensen zien wat nodig is, en zijn bereid om te doen wat nodig is. Met een korte overdracht weten zij zich naadloos aan te sluiten bij het team. De doelstelling binnen Livelo zorg personeel is het oplossen van personeels gerelateerde vraagstukken in de zorgsector. Dit doet Livelo door een goede balans tussen werk en privé te creëren voor haar werknemers. Livelo stimuleert de mensen om het werk te doen waar zij van houden.  Door ontwikkelingsgericht te werk te gaan, matchen onze recruiters diverse zorgprofessionals met uitdagende zorg opdrachten.

Uitzendbureau zorg Tiel
Uitzendbureau zorg en welzijn

Wat ons opviel in de zorg en welzijn

Wat ons opviel is dat tijdens de behandeling van de cliënt er vaak niet gekeken wordt naar de etnische, culturele en sociale achtergrond. Op veel groepen en woonvoorzieningen waar we hebben bemiddeld, stond de cliënt niet altijd centraal. Om de juiste zorg te bieden is het essentieel dat degene die zorg behoeft, centraal staat. Dit geven wij onze medewerkers voortdurend mee. We zagen daarnaast veel eenrichtingsverkeer, onbegrip en agressie in de zorg. Het dialoog werd vaak niet aangegaan met de cliënt uit angst voor agressie of handelingsverlegenheid. De cliënt werd hierdoor te vaak geïsoleerd of ontlopen en hierdoor kwam het contact dat leidt tot een vertrouwensband moeilijk op gang. Tot slot werd er minder gekeken naar wat de cliënt kan. De behoefte van het individu en het monitoren ervan werd in onze optiek niet voldoende belicht. Diversiteit en communicerend personeel op de werkvloer speelt hier een enorme rol in. Bij Livelo bent u verzekerd van diversiteit op de werkvloer. Zorgprofessionals waar je van op aan kunt. Zij hebben een open en positieve houding naar de cliënten toe en kijken vooral wat een cliënt wel kan. Want samen leven is samen durven en doen.

Vernieuwing van ons uitzendbureau

Klaar voor verandering. Voor iets verfrissends, iets nieuws. Met jaren werkervaring en expertise , besloten wij in 2000 empowerment op te op te richten. In beginsel richtten we ons voornamelijk op complexe cliënten die 1 op 1 en 2 op 1 begeleiding nodig hebben.  Ook richtten we ons op crisis ambulante hulpverlening in de sector Zorg & Welzijn. We zagen het als ons doel om in te spelen op de behoeften van het individu. Jaren later besloten we te gaan uitbreiden naar nagenoeg alle takken binnen zorg & welzijn onder een nieuwe naam: Livelo. Dit zodat we dienstbaar zijn voor alle cliënten en instellingen met een zorgvraag. 

Vernieuwing van ons uitzendbureau zorg
Uitzendbureau in de zorg

Waarom Livelo Zorg Personeel ?

Onze diensten bij verschillende instellingen, en de oprichting van Empowerment hebben ons geleerd hoe het snel schakelen met korte lijnen en het inzetten van personeel met een zorghart bijdraagt aan het welzijn van cliënten. Empowerment groeide, en breide uit naar groepswerk binnen de open, besloten en gesloten settings bij verschillende zorginstellingen. Het niveau is nóg beter geworden en de personeel daadkrachtiger. Onze waren tevreden met de kwaliteit van onze diensten.Dat is voor ons de reden geweest om een nieuwe weg in te slaan. Wij staan voor top niveau met een frisse kleurrijke samenwerking en dynamische disciplines  Wij zijn nu Livelo zorg personeel waar kwaliteit en passie elkaar ontmoeten.

Sluit je aan!

Samenwerken met Livelo

Wilt u samenwerken met de beste professionals?
×

Stuur ons een bericht

Heeft u vragen of opmerkingen? chat dan met één van onze medewerkers.

× Vragen of afspraak maken?